DISCLAIMER

Deze disclaimer is van toepassing op alle door ons verzonden mailberichten en andere digitale informatie.
This disclaimer is applicable to all mail and digital information sent or issued by us.

Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Het is mogelijk dat tijdens het opstellen of het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan, zodat het bericht onjuist of onvolledig is overgekomen of verkeerd is geadresseerd. Hiervoor kan Forward Business Solution | Support B.V. geen aansprakelijkheid erkennen. De inhoud van dit bericht mag niet openbaar worden gemaakt, vermenigvuldigd of worden verspreid aan derden. Wij verzoeken u om bij twijfel over de juistheid, de volledigheid of de adressering de e-mail direct te retourneren en daarna te vernietigen.

This e-mail and its content are confidential. It may be possible that during the creation or transmission of this message errors have arisen, so that this message is improperly or incompletely dispatched or has been addressed incorrectly. In this case Forward Business Solution | Support B.V. cannot be held liable. The content of this e-mail may not be disclosed, copied or dispatched to anyone. In case of doubt about the correctness, the completeness or the address you are requested to reply to the e-mail immediately and then delete it completely.

Gele Varaan 44
1704 TJ Heerhugowaard
+31 72 574 2468
KvK 60727632
info@fwbs.nl