Privacy

Privacystatement

Als je alleen bezoeker van onze website bent verwijzen we graag naar ons cookie beleid.

Voor onze klanten en relaties: FWB legt bepaalde gegevens van je vast. We doen dit om een goede administratie te kunnen voeren en om met je te kunnen communiceren. In het kader van de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) lichten we hieronder het een en ander toe.

Verantwoordelijke: FWBS

De verantwoordelijke (zoals beschreven in de AVG) voor de vastlegging van persoonlijke gegevens, het bewaren en bewerken ervan is
F.J.N. Wijte Beheer B.V. (verder afgekort als FWB)
FWBS en ForWard Business Solutions | Support zijn gedeponeerde handelsnamen
Gele Varaan 44
1704 TJ Heerhugowaard,
Tel. 06 – 5393 4948.
Het kunnen inzien en bewerken van de opgeslagen gegevens is beperkt tot de directie en administratie van FWB. De administratie is belast met de dagelijkse uitvoering hiervan en zal doorgaans de bewerkingen uitvoeren.
De verantwoordelijke voor gegevensbescherming is de directeur van FWB.
De opgeslagen gegevens worden niet actief gedeeld met derden. Wij verzenden geen ongevraagde nieuwsbrieven of informatieve mailberichten, tenzij je daar toestemming voor gegeven hebt.

Opgeslagen gegevens

Op het moment dat je klant of actieve relatie van FWB bent leggen we de volgende gegevens vast:
– Naam en initialen
– Geslacht
– Zakelijke telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
– Andere zakelijke kenmerken als functie, rol
Van je organisatie leggen we de volgende gegevens vast:
– Naam
– Zakelijk adres, postcode en plaats, postadres incl postcode en plaats, factuuradres, postcode en plaats
– BTW nummer, KvK nummer, omvang
– Het bankrekeningnummer tbv betalingen
– Overige zaken die voor het normale zakelijke verkeer van belang zijn.

Deze gegevens hebben we nodig om de volgende redenen:
– om een ordentelijke en wettelijk verplichte administratie te kunnen voeren (NAW, correspondentiegegevens, data) en om te kunnen factureren of betalen.
– om te kunnen communiceren.

Bewaartermijn en opslag

FWB bewaart en bewerkt deze gegevens gedurende de gehele periode van de zakelijke contacten, zowel als historie van de zakelijke contacten als ter voorbereiding en ondersteuning van toekomstige contacten.
Deze gegevens staan in een database (CRM systeem) dat is opgeslagen op een Cloud service bij Google. Ook alle documenten worden opgeslagen in een Cloud service bij Google.

Rechten

Je hebt het recht om de door ons opgeslagen gegevens in te zien. Je hebt ook het recht om rectificatie te vragen mocht er iets niet kloppen.
Daarnaast heb je het recht om je gegevens volledig te laten wissen. Echter, zonder deze gegevens kunnen we geen diensten leveren en zaken met elkaar doen.
Je hebt het recht eerder gegeven toestemmingen weer in te trekken.
Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Mocht je over de opslag van gegevens vragen of opmerkingen hebben neem dan contact op met onze directeur, tevens verantwoordelijke gegevensbescherming (privacy officer).
Deze pagina kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd.

Aanvaarding

Als je contacten met ons onderhoudt of klant van ons bent wijzen wij je op ons privacy statement. Je wordt geacht deze pagina te hebben gelezen en ons privacystatement te accepteren.

Vierkant achter uw business
0

Je winkelwagen